Kabel za računala, instrumente i medicinsku elektroniku